Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII


Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.agrosona.ro, implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor. 

www.agrosona.ro​ este administrat de SC. AGRO ȘONA SRL cu sediul în Localitatea Șona, Jud. Alba, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J01/267/2016, CUI 35775883. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ai acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale site-ului web www.agrosona.ro​, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

www.agrosona.ro susține campania de combatere a fraudei prin revanzare, împreună cu alte site-uri de profil. Ne rezervăm dreptul de a respinge comenzi catalogate în sistemul intern ca fiind achiziție cu potențial fraudulos.

 

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare: Pentru a putea cumpăra de pe www.agrosona.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.  

Drepturile de autor (Copyright):  Întregul conținut al site-ului www.agrosona.ro​, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. AGRO ȘONA S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.agrosona.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@agrosona.ro.

Responsabilități privind produsele:  S.C. AGRO ȘONA S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea Schimb/Returnare produs.


Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
    a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
    b) telecopiator (fax)
    c) adresa de poștă electronică (e-mail) 

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță, în afara celor prevăzute la art. 1, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator. 


Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:
    a) imprimat neadresat;
    b) imprimat adresat;
    c) scrisoare tipizată;
    d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
    e) catalog;
    f) telefon cu intervenție umană;
    g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
    h) radio;
    i) videofon (telefon cu imagine);
    j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
    k) poștă electronică (e-mail);
    l) telecopiator (fax);
    m) televiziune (teleshopping).

Litigii 

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus, și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. AGRO ȘONA S.R.L.. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. AGRO ȘONA S.R.L. și clientii săi, se va încerca ,mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă ,fără obiecțiuni, Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeați cu un contract valabil încheiat.  Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg prin efectuarea de achiziții din magazinul virtual www.agrosona.ro.