POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prin înregistrarea ca utilizator pe site-ul www.agrosona.ro ii vor fi solicitate o serie de date personale, precum nume, prenume, sex, email, cod postal, adresa, oras, tara, numar de telefon.

Aceste date permit identificarea ta ca utilizator al serviciului www.agrosona.ro si ne ajuta la prelucrarea comenzilor. De asemenea, pentru a te abona la newsletterul www.agrosona.ro va trebui sa ne comunici o adresa de e-mail valida precum si alte date legate de tine.

Te asigurăm că aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează www.agrosona.ro  în scopurile pentru care au fost colectate și pentru care ți-ați exprimat acordul. Ele vor putea fi însă transmise și către terți fără consimțământul tău, în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/200, clienții noștri au urmatoarele drepturi: 

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: 
    a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale; 
    b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime; 
    c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

agrosona.ro este un produs al firmei:

SC AGRO SONA SRL

CUI:  35775883

J01/267/2016

Localitatea Șona, jud. Alba, 
Str. Nouă nr. 47 c 
e-mail: office@agrosona.ro
tel: 0741 434 682